masz pytania? skontaktuj się z nami (telefon czynny jest codziennie od 8 do 22)(+48) 7XX XXX XXX (pokaż)
Znajdź atrakcyjne Rabaty, Dodatki, Gratisy i Dopasowane Oferty
  • Sopot
  • Gdańsk
Wybierz miejsce
Od
Do
wybierz kategorię - "Co Planujesz"
wybierz kategorię - "Czego Szukasz"
1
Co planujesz?
Wybierz wysokość Rabatu, Dodatki i Gratisy. Wydrukuj otrzymany Certyfikat Rabatowy.
2
Jeśli konieczna jest rezerwacja zrób ją przez serwis Happy Hours lub u naszego Partnera.
3
Przekaż Certyfikat Rabatowy. Zapłać mniej. Odbierz Dodatki i Gratisy.
Regulamin Serwisu Happy Hours
(prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania serwisu Happy Haours)
Spis treści
  • Rozdział 1: Definicje
  • Rozdział 2: Informacje Ogólne
  • Rozdział 3: Sposób Korzystania z Serwisu i Ograniczenia dotyczące Rabatów
  • Rozdział 4: Reklamacje i Zwroty
  • Rozdział 5: Warunki Korzystania z Serwisu
  • Rozdział 6: Podstawy Prawne
Rozdział 1: Definicje

1. Serwis Happy Hours (w skrócie Serwis) - strony internetowe, ich koncepcja, szata graficzna oraz zawartość, umieszczone pod adresem www.hhours.com.

Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych.

2. Użytkownik Serwisu (w skrócie Użytkownik) - osoba, która zarejestrowała się na stronie Serwisu w celu dokonania zakupu oferowanych tam usług i produktów.

3. Konto Użytkownika – konto indywidulane przypisane do każdego Użytkownika, którego posiadanie jest wymagane do dokonywania zakupów korzystając z Serwisu. Każde konto zabezpieczone jest loginem i hasłem.

4. Partner Serwisu (w skrócie Partner) - firma oferująca swój produkt lub usługę za pośrednictwem Serwisu.

5. Oferta Główna (w skrócie Oferta)- produkt lub usługa oferowana przez Serwis lub Partnerów Serwisu  oferowana  za pośrednictwem strony Serwisu. Każda Oferta zawiera szczegółowy opis, zdjęcia, dostępność terminu jej realizacji czy dane kontaktowe. Oferta może zawierać Dodatki, Gratisy, Rabaty wraz z Warunkami Rabatów i Dopasowane Oferty.

6. Dodatki - produkty lub usługi oferowane odpłatnie klientom jako dodatkowe do Oferty wraz z jej  wyborem. Dodatki można wybrać i zakupić tylko w sposób komplementarny do Oferty czyli jeżeli jednocześnie dokona się wyboru i zakupu Oferty.

7. Gratisy - produkty lub usługi oferowane nieodpłatnie klientom Serwisu jako dodatkowe do Oferty i wraz z jej  wyborem. Gratisy można otrzymać tylko w sposób komplementarny czyli jeżeli jednocześnie dokona się wyboru i zakupu Oferty.

8. Kupony Rabatowe (w skrócie Rabaty) - gwaranty redukcji cen produktów lub  usług w podanej wysokości, wybranej przez Użytkownika, które upoważniają do uzyskania podanej zniżki pieniężnej w Serwisie lub u Partnera Serwisu.

9. Dopasowane Oferty - oferty inne od Oferty (Głównej), komplementarne dla niej i polecane przez Serwis jako ciekawe i wartościowe uzupełnienie Oferty (Głównej).

10. Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zwany także Zleceniobiorcą.

Rozdział 2: Informacje Ogólne

1. Dokument ten (czyli zawartość strony w zakładce Regulamin Serwisu) ustala prawa i obowiązki Użytkownika korzystającego z Serwisu.

2. Wszystkie elementy Serwisu umieszczone pod adresem www.hhours.com, takie jak między innymi koncepcja strony, zdjęcia, opisy, logotypy, nazwy, marki, usługi, produkty i inne, są własnością i wartością intelektualną Serwisu lub Partnerów Serwisu.Rozdział 3: Sposób Korzystania z Serwisu i Ograniczenia dotyczące Rabatów

1. Serwis pełni rolę informacyjną, przedstawia i reklamuje Oferty.

2. Dla wybranych Ofert, w Serwisie można również kupić Rabaty.

3. Dostępne są Rabaty w jednej lub w kilku wysokościach (nominałach).

4. Rabaty są oferowane w Serwisie odpłatnie.

5. Dla każdego Rabatu podana jest jego wartość, cena zakupu oraz wszelkie ograniczenia terminów i inne ograniczenia, cześciowo po "najechaniu" kursorem na Rabat ( Indywidualne Warunki Rabatu), cześciowo w  polu  Przeczytaj Warunki Rabatu, umieszczonym pod Rabatami dla danej Oferty (warunki dla wszystkich Rabatów dla tej Oferty), a częściowo w zakładce Serwisu "Regulamin Serwisu" (warunki dla wszystkich Rabatów w całym Serwisie).

6. Rabaty mogą też być oferowane za 0 zł w okresach promocji lub w celach marketingowych.

7. Użytkownik zainteresowany Ofertą umieszczoną w Serwisie może dokonać zakupu Rabatu , wybierając interesującą go opcję czyli wysokość Rabatu, poprzez dodanie go do koszyka zakupów, a następnie klikając w ikonę „Następny Krok” aż do sfinalizowania zakupu.

8.  Jeżeli Rabaty dotyczą Ofert dla których wymagane są wcześniejsze rezerwacje (np. noclegów, stolików w restauracji czy uczestnictwa w wycieczce), to rezerwacje muszą być dokonane poprzez Serwis Happy Hours.

9. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem 790 831 110 albo mailowo na adres info@hhours.com.

10. Rezerwacje dokonane w inny sposób nie będą uprawnione do skorzystania z Rabatów.

11. Rezerwacji można dokonać przed lub po zakupie Rabatów. Wszelkie ograniczenia okresu zakupu Rabatów oraz okresów ważności zakupionych Rabatów podane są na stronie przedmiotowej Oferty w punkcie "Przeczytaj Warunki Rabatów".

12. W punkcie tym podane sa też dodatkowe warunki Rabatów specyficzne dla wybranej Oferty takie jak terminy wyłączone z promocji rabatowej.

13. Dodatkowo, warunki specyficzne dla indywidualnych wartości (nominałów) Rabatów podane są w okienku wyświetlanym po "najechaniu" kursorem na wybrany Rabat.

14. Rabat w postaci pliku PDF wysyłany jest przez Serwis na wskazany przy zakupie adres e-mai, jak najszybciej i nie dłużej niż w ciągu 12 godzin od dokonania płatności.

15. W celu skorzystania z zakupionych Rabatów, powinny one zostać przedstawione Partnerowi Serwisu dla zweryfikowania ich poprawności.

16. Jeśli przy zakupie produktu lub usługi spełnione będą warunki Rabatu to płatność w obiekcie Partnera zostanie pomniejszona o wartość (nominał) Rabatu.

17. Rabatu nie można łączyć z innymi Rabatami czy ofertami dla tego samego obiektu czy usługodawcy.

18. Rabaty dla tej Oferty można wykorzystać w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty ich otrzymania.

19. Serwis lub Partner może zakończyć lub czasowo zawiesić dalszą dostępność swojej Oferty, w tym Rabatów,  w każdej chwili i bez podania przyczyn.

20. Próby skorzystania z nieautoryzowanego Rabatu zostaną zgłoszone Serwisowi i w konsekwencji mogą zostać podjęte kroki prawne.

21. Serwis oraz jego Partnerzy zwykle oferują też swoim klientom Dodatki i Gratisy. Można je otrzymać nieodpłatnie lub zakupić w atrakcyjnych cenach. Można je odebrać w obiekcie w dniu realizacji zakupu lub usługi będącej przedmiotem Oferty.

Rozdział 4: Reklamacje i Zwroty

1. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Serwis indywidualnie. 

2. Rozpatrywane będa tylko te reklamacje, które zostana zgłoszone do Serwisu telefonicznie pod numerem 790 831 110 lub mailowo i wysłane na adres info@hhours.com.

3.  Użytkownik ma prawo zwrócić zakupiony Rabat i żądać zwrotu pieniędzy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jego otrzymania.

4. Po tym terminie Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany Rabat.

5.  W sytuacjach wyjątkowych, takich jak zaprzestanie sprzedaży towaru lub świadczenia usługi przez Partenra, Użytkownik ma prawo zwrócić zakupiony Rabat po upływie 14 dni i otrzymać za niego rekompensatę w postaci  możliwości wyboru w zamian innego Rabatu w tej samej cenie.

6. Zwrócony Rabat zostanie przez Serwis unieważniony.

Rozdział 5: Warunki Korzystania z Serwisu

1. Każda osoba, która chce korzystać z Serwisu oraz dokonywać w nim zakupów, powinna dokonać rejestracji poprzez założenie konta Użytkownika, za pomocą ustanowienia własnego loginu (adres e-mail) oraz hasła dostępu.

2. Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich Ofert proponowanych w Serwisie bez rejstracji, jednak w tym przypadku musi on  wypełnić formularz za pomocą strony internetowej, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Płatności w Serwisie dokonywane sa online za pomocą usługi PAYEEZY dostarczanej przez firmę First Data Polcard.

4. Ceny podana na stronie są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Rabaty zakupione poprzez Serwis nie mogą być odsprzedawane osobom trzecim.

6. Każda osoba, która korzytsa z serwisu Happy Hours powierza dane osobowe do przetwarzania przez Zleceniobiorcę.

7. Zleceniobiorca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

9. Serwis Happy Hours  zobowiązany jest do zapewnienia poufności danych osobowych,  a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

10. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

Rozdział 6: Podstawy Prawne

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Uwaga: przepisów tej Ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

chcesz być na bieżąco?
skorzystaj z naszego
Newslettera
zapisz się