masz pytania? skontaktuj się z nami (telefon czynny jest codziennie od 8 do 22)(+48) 790 831 110
Znajdź ofertę
wybierz docelowe miejsce
Od
Do
wybierz kategorię, w jakiej poszukujesz ofert
1
Zacznij oszczędzać.
Znajdź atrakcyjne oferty Happy Hours w różnych kategoriach.
2
Oszczędzaj jeszcze więcej, wybieraj Rabaty, atrakcyjne Dodatki i Gratisy oraz dobieraj Polecane Oferty z sieci Happy Hours.
3
Ciesz się ze swoich fantastycznych oszczędności. Powiedz o nich innym.
Regulamin serwisu Happy Hours
(prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania serwisu Happy Haours)
Spis Treści
  • rozdział 1: Postanowienia wstępne i definicje
  • rozdział 2: Zasady działania serwisu
  • rozdział 3: Korzystanie z usług serwisu
  • rozdział 4: Zwroty i reklamacjeje
Rozdział 1: Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, sporządzony jest na podstawie:
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), uwaga: przepisów tej Ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych,
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), d) oraz innych aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Serwisu „Atelio” prowadzo-nego pod adresem internetowym: https://atelio.pl - w szczególności prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkowników.

3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku pod adresem: https://atelio.pl/Regulamin

4. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest: Martyna Szulist, prowadząca działalność pod firmą: „Atelio Martyna Szulist”, zs. ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 321559061, NIP 2530238650.

5. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Z Serwisu mogą korzystać także osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności.

6. Użytkownik, to podmiot opisany powyżej, który korzysta z usług Serwisu.

7. Oferta Serwisu (usługi Serwisu) obejmuje przede wszystkim usługi: pośrednictwa zawieraniu umów sprzedaży między Użytkownikami Serwisu obejmujących artystyczne elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, ekspozycję tych elementów na stronach Serwisu, zarządzania sklepem w ramach Serwisu, tworzenie materiałów promocyjnych i umieszczanie ich w Serwisie.

Rozdział 2: Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, sporządzony jest na podstawie:
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), uwaga: przepisów tej Ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych,
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), d) oraz innych aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Serwisu „Atelio” prowadzo-nego pod adresem internetowym: https://atelio.pl - w szczególności prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkowników.

3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku pod adresem: https://atelio.pl/Regulamin

4. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest: Martyna Szulist, prowadząca działalność pod firmą: „Atelio Martyna Szulist”, zs. ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 321559061, NIP 2530238650.

5. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Z Serwisu mogą korzystać także osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności.

6. Użytkownik, to podmiot opisany powyżej, który korzysta z usług Serwisu.

7. Oferta Serwisu (usługi Serwisu) obejmuje przede wszystkim usługi: pośrednictwa zawieraniu umów sprzedaży między Użytkownikami Serwisu obejmujących artystyczne elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, ekspozycję tych elementów na stronach Serwisu, zarządzania sklepem w ramach Serwisu, tworzenie materiałów promocyjnych i umieszczanie ich w Serwisie.

Rozdział 3: Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, sporządzony jest na podstawie:
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), uwaga: przepisów tej Ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych,
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), d) oraz innych aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Serwisu „Atelio” prowadzo-nego pod adresem internetowym: https://atelio.pl - w szczególności prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkowników.

3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku pod adresem: https://atelio.pl/Regulamin

4. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest: Martyna Szulist, prowadząca działalność pod firmą: „Atelio Martyna Szulist”, zs. ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 321559061, NIP 2530238650.

5. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Z Serwisu mogą korzystać także osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności.

6. Użytkownik, to podmiot opisany powyżej, który korzysta z usług Serwisu.

7. Oferta Serwisu (usługi Serwisu) obejmuje przede wszystkim usługi: pośrednictwa zawieraniu umów sprzedaży między Użytkownikami Serwisu obejmujących artystyczne elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, ekspozycję tych elementów na stronach Serwisu, zarządzania sklepem w ramach Serwisu, tworzenie materiałów promocyjnych i umieszczanie ich w Serwisie.

Rozdział 4: Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, sporządzony jest na podstawie:
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), uwaga: przepisów tej Ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych,
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), d) oraz innych aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Serwisu „Atelio” prowadzo-nego pod adresem internetowym: https://atelio.pl - w szczególności prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkowników.

3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku pod adresem: https://atelio.pl/Regulamin

4. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest: Martyna Szulist, prowadząca działalność pod firmą: „Atelio Martyna Szulist”, zs. ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 321559061, NIP 2530238650.

5. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Z Serwisu mogą korzystać także osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności.

6. Użytkownik, to podmiot opisany powyżej, który korzysta z usług Serwisu.

7. Oferta Serwisu (usługi Serwisu) obejmuje przede wszystkim usługi: pośrednictwa zawieraniu umów sprzedaży między Użytkownikami Serwisu obejmujących artystyczne elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, ekspozycję tych elementów na stronach Serwisu, zarządzania sklepem w ramach Serwisu, tworzenie materiałów promocyjnych i umieszczanie ich w Serwisie.

chcesz być na bieżąco?
skorzystaj z naszego
Newslettera
zapisz się